Många drömmer om att kunna bada i sin trädgårdsdamm, och visst ett och annat dopp tillåter en “vanlig” trädgårdsdamm men om du vill kunna bada ofta och mycket så är en baddamm ett alternativ. En baddamm är helt enkelt som en pool men är mer naturlig och du använder biologisk- och mekanisk rening. Du behöver inte och ska inte tillsätta klor i den. Du får en mer naturlig damm och biologiskt liv i den.

Baddamm, miljöbild

Bygga

Principen för att bygga en baddamm är i stort sett samma som för en trädgårdsdamm som byggs med gummiduk. Se till att du gör den så stor som möjligt och att den får ett djup på minst 120 cm, gärna djupare. Detta för att du ska kunna simma i den och för att det underlättar att få till en bra balans i vattnet. Det är viktigt att du får en ordentlig rening av vattnet. En bra kombination är ett filter, UVC-enhet och en ordentlig växtzon. Detta gör också att dammen ser naturlig ut.

Principen är att du gör en del som är själva baddelen och sen bygger du växtzonen runt den eller vid sidan av. I botten av växtzonen läggs lavakross, sjösten eller grus. Plantera rikligt med växter för hjälpa dig med reningen. Har du möjlighet bygg det gärna som ett rotzonsfilter. Se mera under nästa rubrik.

Baddamm, miljöbild

Rena

Du får aldrig montera elektronik som drivs av 230 Volt i en baddamm, det finns pumpar som går att torrmontera, dvs ha vid sidan av dammen men fortfarande gör sitt jobb eller så bygger du med hjälp av en pumpkammare ett ställe till pumpen vid sidan av dammen. Via bottenavlopp förs vattnet till pumpkammaren och sen till filtret. Det är viktigt att volymen i dammen omsätts ofta genom filtret för att hålla en bra kvalité.
Det är viktigt att filtrets kapacitet fungerar i förhållande till volymen vatten. Är du osäker hjälper vi dig gärna. En UVC-enhet hjälper dig att hålla svävalger borta och den dödar även, till viss del, bakterier som kan bildas i vattnet.

Rotzonsfilter bygger du med hjälp av att du bygger in ett rör som är perforerat i grus/sten bädden som du planterar växterna i. I detta rör trycker du in vattnet från baddelen med hjälp av en pump. Vattnet sipprar sen ut genom hålen i röret i grus/sten bädden med växterna. Växterna tar sen hand om och bryter ner näringsämnena.

Baddamm, miljöbild

Skötsel

Filtret behöver rengöras några gånger per säsong och det är viktigt att filtreringen går dygnet runt. Ett par delvattenbyten är också bra, det sker naturligt när du rengör filtret eftersom en viss mängd vatten försvinner då och behöver fyllas på. För övrigt gäller samma sak som för alla dammar. Se till att få bort så mycket organiskt material som möjligt som ramlar ner i vattnet, t.ex. löv och pinnar. Håll även koll på vattenvärdena så att de är i balans.

Miljöbild baddamm, dammskola

Har du frågor eller funderingar kring att bygga en baddamm är du välkommen att kontakta oss!