Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar värdena på vattnet i din trädgårdsdamm, pool eller akvarier för att veta om något är i obalans.

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter.

Genom att mäta vattenvärdena regelbundet, kan du förebygga och korrigera dåliga vattenvärden i tid.

De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är t.ex.: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret, sedimenteringen m.m.

Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan t.ex. fiskar och växter börjar visa sjukdomssymptom.

Här hittar du olika digitala vattenanalyser som gör att du kan läsa av värden snabbt och mycket exakt. Till de olika mätarna köper man till de olika reagenserna eller testremsorna för det man vill kontrollera.

Hittar du inte det du söker eller har frågor så kontakta oss.

Saltmätare Koimedic
KoiMedic saltmätare

Smidig digitalmätare av salthalten

1290 kr (1032 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Pocketfotometer klor
Pocketfotometer för Klor

Smidig digitalmätare

1350 kr (1080 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Pocketfotometer för Nitrit
Pocketfotometer för Nitrit

Smidig digitalmätare

920 kr (736 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Pocketfotometer för Kalcium
Pocketfotometer för Kalcium

Smidig digitalmätare

920 kr (736 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Pocketfotometer för Alkaliska ämnen
920 kr (736 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Pocketfotometer för fosfat
Pocketfotometer för Fosfat

Smidig digitalmätare

920 kr (736 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt
Exakt ECO check
Exact Eco Check

Digital mätare för vattenanalys

4590 kr (3672 kr exkl moms) Lägg i varukorgJämför produkt