Doseringspump

Många flytande preparat och bakteriekulturer blir effektivare då dom doseras ut i små doser. För det är en doseringspump perfekt.

Frågor och funderingar? Kontakta oss.