Doseringspump

Många flytande preparat och bakteriekulturer blir effektivare då dom doseras ut i små doser. För det är en doseringspump perfekt.

Frågor och funderingar? Kontakta oss.

1 produkt

1

Våra produkter

Produkter och sidor