Ta till vara på smutsvattnet!

Vatten är något vi ska vara rädda om! Vi som bor i Kalmar har haft ett par år med tuffa vattennivåer (som på många andra ställen med) och då började vi tänka lite hemma. Vi har en damm på ca 100 m³ vilket ger en del vatten som används när backspolning av filtren sker. Detta har tidigare bara runnit ut på en åker bakom vårt hus. Det är dessutom näringsrikt så perfekt till att vattna odlingar, krukor och rabatter med.

Vi har två stycken trumfilter som rengör sig själva. Detta vatten rinner numera ner i ett plastkar i filterrummet. I den står en dränkbar pump som skickar vattnet vidare till tre stycken tunnor på 200 liter var när det behövs.

Dammskola bevattning

Vattnet rinner ner i den mittersta tunnan och fördelas sen mellan de. De sitter ihop med genomföringar med slanganslutningar på och slang. I den mittersta tunnan finns även en genomföring och slang som bredd avlopp om vi inte hinner tömma innan det blir för mycket vatten. Tunnorna med färdiga kranar och lock hittade vi på ett byggvaruhus.

Dammskola bevattning

Vi har valt att ställa de lite högre för att det lätt ska gå att ställa en vattenkanna under. Det vi måste göra regelbundet när vi vattnar är att röra runt i tunnorna för att inte skräpresterna från dammen ska fastna i kranarna. Det är det brädan som ligger på ett av locket är till för.

Dammskola bevattning

Vi har haft denna lösning två säsonger nu och i somras utökades det med en dränkbar pump och slang som går att ställa direkt i tunnorna. Även om det var bra träning att bära vattenkannor tröttnade vi på det. Vi har en ganska avlång tomt och slangen når till hela trädgården.

Hoppas att detta tips kan ge dig en idé om hur du kan återanvända vatten i din trädgård!

Maria och Fredrik

Våra produkter

Produkter och sidor