Logotype för vattenliv
Visa
varukorg
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Problem med alger?

Alger är ett problem för många dammägare och kan ge lite huvudbry. Det finns olika typer av alger och i grunden är de naturliga och förekommer i alla dammar men kan bli ett problem om det blir för mycket av dem. Alla dammar behöver en balans i sin miljö. Det är därför viktigt att du kontrollerar vattenkvalitén regelbundet och använder vattenpreparat vid behov som hjälper till att bibehålla balansen. Kringutrustning så som pump, filter m.m. måste vara anpassat efter dammens storlek, antalet invånare och läget på den (soligt, mycket träd runt osv.) . Alla dessa delar bidrar till att hålla alger borta från din damm.

Har filtret tillräcklig kapacitet för dammen?

Ta reda på hur stor vattenvolymen är. Vid nyanläggning av en damm kan du kolla vattenmätare innan du börjar fylla dammen och efter. Om dammen är grundaren än 75 cm eller 120 cm för dammar med Koikarp ökar du volymen med 25%. Om dammen ligger i full sol mer än 6 tim/dag ökar du volymen med 25%. Om mindre än halva vattenytan är täckt med växter ökar du volymen med 25%. Om du har Koikarp i dammen ökar du volymen med 50%. Om du har mer än 50 cm fisk/m³ måste filterkapaciteten ökas med 100% för varje ytterligare ökning i dammen.

Exempelvis:
Dammen innehåller 5000 liter vatten.
Den är 1 meter djup
Har 5 guldfiskar
Mer än 6 timmar sol/dag
Lite växter

Då blir uträkningen 5000 × 2 (fisk) x 1,25 (mycket sol) × 1,25 (lite växter) = 15625 liter. Slutsatsen blir att det behövs ett filter till dammen som klarar en vattenvolym på minst 15000 liter.

Olika typer av alger i en trädgårdsdamm

Svävalger

Denna typ av alger är den vanligaste och ger det som i dagligt tal kallas grönt vatten. Vattnet blir, som namnet säger, grönt och svårt att se igenom. Svävalger är encelliga och kan föröka sig mycket snabbt. De kommer oftast på våren innan dammen kommit igång efter vinteruppehållet och kan försvinna lika snabbt som de kom. Anledningen till detta är att när de normala växterna kommit igång och den biologiska balansen i filtret är på plats tar de upp den näring som gör att algerna trivs. Svävalger bekämpas bäst genom riklig plantering av växter i dammen och en stor djupvattenzon. Djupvattenzonen ser till att det blir en utjämning mellan varmt och kallt vatten. Svävalger kan också effektivt bekämpas med en UVC-enhet eller i form av ett komplett biologiskt filter med inbyggd UVC-enhet. Filtret fungerar genom att vattnet, med en pump, pumpas förbi ett elektriskt ultraviolett lysrör som är konstruerat att sända ut ljus med rätt våglängd. När algceller från svävalger passerar ljuset förstörs DNA i cellen och de kan inte föröka sig. Resterna av de klumpar ihop sig och kan sen fångas upp av filtret. Är UV- strålningen riktigt doserad blir vattnet, i normala fall, klart och fritt från svävalger på ca 14 dagar.

Trådalger

Trådalger består av långa trådar och sitter fast i varandra. Dessa kan snabbt täcka en stor del av dammen och finns i olika arter. Trådalger kan bekämpas på olika sätt. Precis som med svävalger är en riklig växtlighet ett sätt att skapa balans och hålla de borta. Trådalger är oftast lätta att ta upp med en håv från dammen. En dammsugare är också ett sätt att få upp trådalgerna.

Det finns även effektiva algmedel t.ex. Algo-Stop Bio, Kornhalmsextrakt, Eco Stabil och Oxy Stabil, som hjälper mot trådalger. En del verkar även förebyggande. Som med alla preparat är det viktigt att följa tillverkarens doseringsinstruktion för att få önskad effekt. Efter en behandling med algmedel måste de döda trådalgerna avlägsnas från dammen. För att underlätta detta arbete kan du efterbehandla med ett slamborttagningsmedel t.ex. SediFree eller Slamborttagare. Här kan även en dammsugare vara till hjälp. Slamborttagningsmedel hjälper till att klumpa ihop de fina partiklarna och sen är det lätt att dammsuga upp de.

Alger på ytan

Alger som flyter på vattenytan i trädgårdsdammen uppkommer ofta från sediment som ligger på dammens botten. Sedimentet är består oftast av organiskt material som är väldigt finkornigt. Kan gå att plocka upp med en finmaskig håv eller ännu bättre en dammsugare. Det finns även effektiva preparat som effektivt bryter ner dessa föroreningar. Du hittar dom i kategorin slamborttagningsmedel.

Fosfat (PO4)

Fosfater är ett viktigt näringsämne för alla växter och viktiga för alla levande celler. Fosfater hamnar i dammen via växtdelar och/eller det som finns runt om dammen. En balans mellan tillgången på fosfat och behovet i dammen är viktig för om det blir ett överskott så lever alger gott på fosfat.

Det är alltså bara om det blir för mycket fosfat som växterna inte kan tillgodo göra sig som problem uppstår. Ett önskvärt värde för en trädgårdsdamm är mellan 0,02 och 0,5 mg per liter vatten och absolut inte över 1 mg per liter vatten. Du kan testa dina fosfatvärden med hjälp av detta vattenanalysset.

Behöver du minska dina fosfatvärden hittar du medel för det här.

Vi rekommenderar att du kollar av fosfatvärdet innan du behandlar mot stora angrepp av trådalger. Om fosfatvärdena är höga så hjälper inte alltid ett algmedel då de algerna har mycket näring att leva av och förökar sig snabbare än algmedlet hinner verka.

Har du några frågor om alger och lösningar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Vardagar
09:30 - 15:00
kontakt@vattenliv.se

Inspiration

Vår egna damm

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap