Logotype för vattenliv
Visa
varukorg
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Filter

Varför behöver du ett filter till din trädgårdsdamm?

Ett filter arbetar på två olika sätt. Det renar vattnet mekaniskt och bryter ner avfallsämnen, vilket betyder att har du fiskar i din damm så behöver du i de allra flesta fall installera ett filter. Genom den mekaniska reningen skiljs fritt simmande partiklar i vattnet ut och fångas upp i filtret. Detta görs främst genom att filterplattan av skumgummi som ingår i de vanligaste filtren fångar upp partiklarna. Nedbrytningen av avfallsämnen sker genom att filtermaterialet får en biologisk miljö som gör att olika nedbrytningsbakterier fastnar och trivs i materialet. Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring.

Filterstorlek

När du ska välja filter utgår du alltid från hur mycket vatten det är i dammen och vad du har eller ska ha i dammen.

Grundtanken är, har du 10 000 liter vatten så ska filtret klara minst 10 000 liter. Är det guldfisk i dammen halveras kapaciteten och har du koifiskar blir det bara en tredjedel av kapaciteten kvar på filtret då fiskarnas avföring ger ett näringsöverskott.

Vill du däremot bara ha växter i din damm kan du gå tillbaka till grundtanken.

I de allra flesta fall ser du i namnet på filtret hur mycket det klarar, t.ex. BioClear 10 000 klarar 10 000 L utan fisk, ca 5000 L med guldfisk och ca 3000 L med koifiskar. Detta är rent generellt och beror ju på hur mycket/många fiskar du har. Inne på alla våra olika filter hittar du en flik med specifikationer där du enkelt ser mer information.

Är dammen belägen i mycket sol ska det också tas med i beräkningen i val av filter. Öka med +25% och om dammen inte har så mycket växter lägger du till ytterligare +25 %.

Vilken modell av filter ska just du välja?

Läs nedan om de olika varianterna.

Filter med inbyggd pump och UVC-enhet

För mindre trädgårdsdammar, formgjutna dammar och även större vattenkar passar det perfekt med ett filter med inbyggd pump. Enheten placeras helt under vattnet vilket gör att inget behöver döljas vid sidan av dammen. Alla modeller har olika filtermaterial i sig för både mekanisk och biologisk filtrering och de flesta en inbyggd UVC-enhet som motverkar svävalger som ger grönt vatten. Till alla modeller följer det med fontänmunstycken för att skapa ett vackert blickfång.

Denna variant av filter finns i olika storlekar för små dammar upp till 9000 liter utan fisk eller 4500 liter med lite fisk.

Tryckfilter

Ett tryckfilter är helt tätt och kan därför placeras vid sidan av dammen och utloppet kan placeras högre än vad filtret står. Mycket populära filter som är lättplacerade och lättskötta. Tryckfilter finns för lilla dammen likväl som till stora dammen. Många av modellerna har inbyggd UVC-enhet som motverkar svävalger som ger grönt vatten.

Flödesfilter

Ett flödesfilter placeras på en punkt bredvid och nära dammen så att vattnet kan självrinna tillbaka genom utloppet. T.ex. ut i ett vattenfall eller bäck. Flödesfilter är effektiva och lätta att sköta. Några modeller har inbyggda pumpar som automatiskt rengör delar av filtret. Flödesfilter finns för lilla dammen likväl som till stora dammen.

Filter för större dammar

Filter för stora trädgårdsdammar, baddammar och dammar med mycket fisk i delar vi in i två varianter: Beadfilter och Trumfilter med Moving bed del. I grunden är dessa uppbyggda som alla filter med mekanisk och biologisk filtrering men klarar stora volymer vatten och näringsämnen. Filtermaterialet i dessa filter varierar men består oftast av plastkulor i olika varianter som de nyttiga bakterierna trivs i och på. En del har inbyggda trummor som består av Sieve element som är självrengörande. De fångar upp mycket små partiklar innan vattnet når den biologiska delen av filtret. Detta gör filtreringen effektivare i nästa steg.

Förfilter

Ett förfilter ger vattnet en extra rengöring innan det kommer till själva filtret. Detta göra att de större partiklarna är borta innan den biologiska nerbrytningen ska starta. Dessa filter är ett måste till rena Beadfilter för att de ska bli effektiva. Filtret kan då jobba effektivare med att bryta ner giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring.

Skimmer

Ytvattenfilter eller skimmer är ett filter som tar hand om skräpet som hamnar på ytan i din damm.

Mycket av skräpet som samlas på botten i en trädgårdsdamm kommer av t.ex. löv, pinnar, kastanjer som har fallit ner i dammen. Med hjälp av en skimmer (ytvattenfilter) samlas skräpet upp innan det hinner sjunka. Filtret drivs av en pump som suger till sig skräpet. Följden blir att du får en snyggare och renare damm. Väljer du någon av de större modellerna har du också perfekt hjälp på hösten när löven faller.

En del av modellerna har inbyggd pump och är mycket enkela att installera. En del av modellerna behöver du koppla in en pump till. Har du en filterpump med ett extra inlopp är det perfekt. Fördelen är att du får ett inlopp med vatten från en annan del av dammen till ditt filter och en skimmer som samlar ihop skräpet.

UVC-enhet

Om ditt filter inte har en inbyggd UVC-enhet kan du behöva ha en extern UVC-enhet för att effektivt bli av med grönt vatten som orsakas av svävalger i en trädgårdsdamm. UV-ljuset tar död på svävalgerna som då klumpar ihop sig och kan fångas upp och brytas ner av filtret. Med en UVC-enhet får du en permanent lösning mot grönt vatten i trädgårdsdammen.

De effektiva lamporna har en livslängd på ca 8000 timmar och ska gå hela dygnet under säsongen. Lampan byts en gång per säsong (lämpligast på våren). Kvartsglaset (glasröret som lampan sitter i) ska rengöras regelbundet några gånger per säsongen för att bibehålla effekten mot algerna.

Under fliken specifikationer inne på de olika UVC-enheterna kan du läsa hur mycket vatten de klarar.

Vinterförvaring av filter

För att undvika skador på filtren under vintern är det mycket viktigt att man på hösten vidtar en del åtgärder så inget händer med främst de elektriska delarna.

Läs igenom det här och följ våra råd så är man säker på att det fungerar till våren också. Även om vattnet cirkulerar i UVC-enheten på vintern finns det risk att det fryser. Vårt råd är enkelt: Förvara alltid UVC-enheten helt tömd på vatten och frostfritt under vintern.

UVC-enheter

Alla UVC-enheter skall tas in på vintern. Töm dem helt på vatten och montera ur lampan. Det är också läge för att ta bort kvartsröret (glashylsan som omsluter lampan). Tvätta den i ljummet vatten och torka av det. Har glaset fått en beläggning som inte går bort kan du testa att lägga det i ett bad med t.ex. PumpClean.

När du monterar tillbaka kvartsröret så är det bra om du fettar in o-ringarna så går det mycket lättare och tätar bättre.

Filter

Samtliga filter bör tas in på vintern. Även om vatten cirkulerar riskerar det att frysa i stillastående fickor och förstöra filtret. Det säkraste är att tömma filtret, ta isär det och tvätta ur filtermaterialet ordentligt. Det går inte att övervintra nedbrytningsbakterier i filtermaterialet så det är lika bra att göra rent det ordentligt för att starta från början till våren. Det bästa är alltid att ta in hela filtret göra rent det och torka av det. Har du ingen möjlighet att ta in behållaren skall elektroniken tas in och behållaren tömmas och täckas över. Det finns alltid en risk att den kan frysa sönder och garantin täcker inte sönderfrysning. Är filterplattor dåliga skall de bytas till våren. Förvissa dig om vilken UVC lampa som du har så det blir rätt till våren. Har UVC-enheten en löstagbar transformator är den en 12 Volt lågvoltslampa. Högvolts UV (230 Volt) har alltid en fastgjuten drossel eller transformator. Är du osäker ska det stå på typskylten vilket voltantal du har.

Större filter

De större filterenheterna kan vara besvärliga att ta in men det säkraste är att trots det göra sig besväret. Innan du tömmer det gör du en ordentlig backspolning/rengöring. När du tar in filtret var försiktig så du inte skadar något rör eller annat som blir skörare i kylan. Låt alla kranar/anslutningar stå öppna under vinterförvaringen. Har du ingen möjlighet att ta in filtret så måste det tömmas, alla kranar/anslutningar öppnas. Görs inte det riskerar du att vattnet som står kvar fryser och isen expanderar så det spränger sönder plastdetaljerna.

Har du några frågor om filter och vad som passar just dig bäst är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Vardagar
09:30 - 15:00
kontakt@vattenliv.se

Inspiration

Vår egna damm

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap