Flödesfilter

En trädgårdsdamm bör ha ett filter för att få bra biologisk balans och klart och friskt vatten. De flesta modeller har även inbyggda uvc-enheter som tar hand om svävalgerna i vattnet.

Flödesfilter placeras bredvid dammen så att vattnet kan självrinna tillbaka genom utloppet. T.ex. ut i ett vattenfall eller bäck. Flödesfilter är effektiva och lätta att sköta. Några modeller har inbyggda pumpar som automatiskt rengör filtret.

Är du osäker vilket filter du ska välja efter dina förutsättningar är du välkommen att läsa mer i vår dammskola eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapacitet utan fisk (m³)

Om du har en trädgårdsdamm helt utan fisk.

Kapacitet utan fisk (m³)

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med ett mindre antal fiskar. Upp till 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Tänk på att fiskarna växer och ibland även blir fler.

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med många och/eller större fiskar. Över 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Titta även på dessa filter om du har koi i dammen som växer och kräver mer foder.

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Fabrikat