Logotype för vattenliv
Visa
varukorg
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Bygg en baddamm

Många drömmer om att kunna bada i sin trädgårdsdamm, och visst ett och annat dopp tillåter en “vanlig” trädgårdsdamm men om du vill kunna bada ofta och mycket så är en baddamm ett bättre alternativ. En baddamm är helt enkelt som en pool men är mer naturlig och du använder biologisk- och mekaniskrening. Du behöver inte och ska inte tillsätta klor i den. Du får en mer naturlig damm och biologiskt liv i den.

Bygga

Principen för att bygga en baddamm är i stort sett samma som för en trädgårdsdamm som byggs med dammduk. Se till att du gör den så stor som möjligt och att den får ett djup på minst 120 cm, gärna djupare. Detta för att du ska kunna simma i den och för att det underlättar att få till en bra balans i vattnet. Det är viktigt att du får en ordentlig rening av vattnet. En bra kombination är ett bottenavlopp (minst 1 gärna fler), förfilter, filter, UVC-enhet, skimmer och en ordentlig växtzon. Detta gör också att dammen ser naturlig ut. Principen är att du gör en del som är själva baddelen och sen bygger du växtzonen runt den eller vid sidan av. I botten av växtzonen läggs sjösten eller grus. Plantera rikligt med växter för hjälpa dig med reningen. Har du möjlighet bygg det gärna som ett rotzonsfilter där vattnet pressas upp genom gruset underifrån genom ett perforerat/slitsat rör, se mera under rubriken Rena.

Rena

Du får aldrig montera elektronik som drivs av 230 Volt direkt i vattnet i en baddamm, det finns pumpar som går att torrmontera, dvs. ha vid sidan av dammen men fortfarande gör sitt jobb eller så bygger du med hjälp av en pumpkammare ett ställe till pumpen vid sidan av dammen. Via bottenavlopp förs vattnet till pumpkammaren eller förfiltret och sen till filtret. Det är viktigt att volymen i dammen omsätts ofta genom filtret för att hålla en bra kvalité och att filtret är dimensionerat efter vattenvolymen. Är du osäker hjälper vi dig gärna. En UVC-enhet hjälper dig att hålla svävalger borta och den dödar även, till viss del, bakterier som kan bildas i vattnet. Vi har även en dammskola om hur du väljer filter till dammen och på alla filter står det vilken volym de hanterar utan fisk.

Rotzonsfilter bygger du med hjälp av att du bygger in ett rör som är perforerat i grus/sten bädden som du planterar växterna i. I detta rör trycker du in vattnet från baddelen med hjälp av en pump. Vattnet sipprar sen ut genom hålen i röret i grus/sten bädden med växterna. Växterna tar sen hand om och bryter ner näringsämnena.

Skötsel

Filtret behöver rengöras någon gång i veckan under säsong och det är viktigt att filtreringen går dygnet runt. Ett par delvattenbyten är också bra, det sker naturligt när du rengör filtret eftersom en viss mängd vatten försvinner då och behöver fyllas på. För övrigt gäller samma sak som för alla dammar. Se till att få bort så mycket organiskt material som möjligt som ramlar ner i vattnet, t.ex. löv och pinnar. Håll även koll på vattenvärdena så att de är i balans.
Säkerhet kring dammen är viktig speciellt om du har små barn som är vid den. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett material för saker att tänkta på. Du hittar det här. Vi rekommenderar inte att täcka en baddamm som görs med en vanlig pool då du då hindrar den naturliga processen i den.

Har du frågor om att bygga en baddamm utifrån dina idéer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Måndag - torsdag
09:30 - 15:00

kontakt@vattenliv.se

Inspiration

Vår egna damm

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap