Bottenavlopp

Här hittar du rör- och limkopplingar. Har du funderingar på vad du ska välja eller hur du ska få ihop det du vill? Ta då kontakt med oss så hjälper vi dig mer än gärna.

Bottenavlopp – bra cirkulation och en ren botten. Bottenavlopp installeras (som det hörs på namnet) på botten av dammen och från de dras rör under dammen till en pumpgrop, ett trumfilter eller Sievefilter.

Det finns lite olika modeller och storlekar och en kan du koppla luft till för att få en luft ström från botten.

Ett omvänt bottenavlopp är ett sätt för dig som inte installerat bottenavlopp vid bygget eller inte vill riva dammen för att göra det. Det kopplas då med rör/slang över dammkanten och sen är det som en sug som drar vattnet till sig. Se mera information inne på produkten.

8

Våra produkter

Produkter och sidor