Beadfilter

En trädgårdsdamm bör ha ett filter för att få bra biologisk balans och klart och friskt vatten.

Här hittar du filter som passar stora trädgårdsdammar, baddammar och dammar med mycket fisk i. Alla dessa olika typer ställer stora krav på filtrets kapacitet. I grunden är dessa uppbyggda som alla filter med mekanisk och biologisk filtrering men klarar stora volymer vatten och näringsämnen.

Är du osäker vilket filter du ska välja efter dina förutsättningar är du välkommen att läsa mer i vår dammskola eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapacitet utan fisk (m³)

Om du har en trädgårdsdamm helt utan fisk.

Kapacitet utan fisk (m³)

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med ett mindre antal fiskar. Upp till 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Tänk på att fiskarna växer och ibland även blir fler.

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med många och/eller större fiskar. Över 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Titta även på dessa filter om du har koi i dammen som växer och kräver mer foder.

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Fabrikat