Filter inbyggd pump

En trädgårdsdamm bör ha ett filter för att få bra biologisk balans och klart och friskt vatten. De flesta modeller har även inbyggda uvc-enheter som tar hand om svävalgerna i vattnet.

Filter med inbyggd pump är smidiga och perfekta för mindre trädgårdsdammar, formgjutna dammar och även större vattenkar. Filtret placeras helt under vattnet vilket gör att inget behöver döljas vid sidan av dammen. Alla modeller har olika filtermaterial i sig för både mekanisk och biologisk filtrering och inbyggd UVC-enhet som motverkar svävalger som ger grönt vatten.

Till alla modeller följer det med fontänmunstycken för att skapa ett vackert blickfång.

Är du osäker vilket filter du ska välja efter dina förutsättningar är du välkommen att läsa mer i vår dammskola eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapacitet utan fisk (m³)

Om du har en trädgårdsdamm helt utan fisk.

Kapacitet utan fisk (m³)

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med ett mindre antal fiskar. Upp till 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Tänk på att fiskarna växer och ibland även blir fler.

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med många och/eller större fiskar. Över 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Titta även på dessa filter om du har koi i dammen som växer och kräver mer foder.

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Fabrikat