Tryckfilter

En trädgårdsdamm bör ha ett filter för att få bra biologisk balans och klart och friskt vatten. De flesta modeller har även inbyggda uvc-enheter som tar hand om svävalgerna i vattnet.

Tryckfilter är nog den filtertyp som är mest populär tack vare att det är lätt att dölja. Dessa filter kan man gräva ner till större delen vid sidan om dammen, sedan kan vattnet fortsätta upp till ett vattenfall.
De behöver alltså inte placeras på någon högsta punkt, då filtret är helt tätt. Allt detta till minsta möjliga jobb.

Är du osäker vilket filter du ska välja efter dina förutsättningar är du välkommen att läsa mer i vår dammskola eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapacitet utan fisk (m³)

Om du har en trädgårdsdamm helt utan fisk.

Kapacitet utan fisk (m³)

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med ett mindre antal fiskar. Upp till 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Tänk på att fiskarna växer och ibland även blir fler.

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med många och/eller större fiskar. Över 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Titta även på dessa filter om du har koi i dammen som växer och kräver mer foder.

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Fabrikat