Logotype för vattenliv
Visa
varukorg
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Salt

Varför tillsätta salt?

Man kan faktiskt säga att salt är något varje ägare av en damm med fiskar ska ha hemma.

Att lägga till dammsalt bidrar till att öka fiskars naturliga försvar mot sjukdom och lägger till goda elektrolyter till vattnet.

Salt (utan jod), natriumklorid (NaCl) används ofta inom vården. Fördelarna är många även i en damm. Saltet är billigt, säkert att använda (om du håller koll på nivån), biologiska filter påverkas inte, det är effektivt vid behandling av parasiter och hjälper även mot höga halter av nitrit. Har du upptäckt parasiter på fiskarna är det rekommenderat att först behandla med salt innan du använder andra mediciner då salt inte påverkar fiskarna och vattnet på samma sätt.

Tillsätta förebyggande

Tanken med att ha en låg salthalt i en trädgårdsdamm är att förbättra fiskarna slemskikt och gälarnas funktion att ta emot syre. Detta gör då att fiskarnas naturliga försvar ökar mot t.ex. parasiter och bakterier.

Nivån får dock inte bli för hög. Bättre att hålla en låg istället för en hög nivå. Har dammen växter ska nivån ligga mellan 0,05 och 0,1%. Över den nivån finns det en risk att växterna far illa. För dammar utan växter kan nivån av salt ligga högre, mellan 0,1 och 0,2%

Tillsätta saltet i små doser under några veckor för att långsamt och kontrollerat komma till rätt nivå. Använd alltid en saltmätare. Detta är speciellt viktigt om du inte har exakt koll på dammens volym. Vi har ett volymräknare som kan vara till stor hjälp.

Salt på vintern

Har du tillsatt salt behöver du göra ett större delvattenbyte för att spä ut salthalten inför vintern. Salt sänker temperaturen i dammen eftersom fryspunkten blir lägre.

Behandling mot parasiter

Salt är mycket effektivt för att döda de varligaste parasiter dammfiskar kan drabbas av. Har du inte växter i dammen kan du höja salthalten till 0,2-0,4%. Denna behandling görs under 2-4 veckor. Saltet kommer under behandlingen att kraftigt minska stressen som den angripna fisken kan drabbas av. Många av parasiterna kommer då att dö och dör dom inte kommer deras förmåga att föröka sig att avta.

Har du växter i dammen får du under denna tid tillfälligt förvara dom på annan plats alternativt flytta fiskarna till ett tillfällig förvaring där du utför behandlingen.

Utförs behandlingen i dammen behöver du sen reducera salthalten genom vattenbyten. Utför bytet i flera steg. Koncentrationen av salt ska då ner till max 0,1%.

Du kan också utföra behandlingen mot parasiter i starkare koncentrationer av salt, då under kortare tid. Detta görs vid kraftiga parasitangrepp. Parasiterna dör då snabbt. Koncentrationen av salt är mellan 1,5 och 2% för bad i 15 minuter.

Salt avdunstar inte

Vattnet i dammen avdunstar med det gör INTE saltet det. Behöver du fylla på vatten p.g.a. avdunstning ska aldrig mer salt tillsättas. Men har du själv bytt ut vatten t.ex. vid backspolning av filter eller vid större vattenbyten kan salt behöva tillsättas. Testa alltid salthalten innan mer salt tillsätts!

Har du några frågor om proteinskimmer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Vardagar
09:30 - 15:00
kontakt@vattenliv.se

Inspiration

Vår egna damm

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap