kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

 • Hur lång är leveranstiden?

  Förutsatt att dina varor finns i lager, gör vi allt vi kan för att din order ska lämnar vårt lager samma dag om du lägger ordern senast 12:00 på vardagar under april – september. Under övriga månader kan du lägga din order så sent som kl 14:00 och den kommer med största sannolikhet att skickas samma dag.

  Om din order innehåller varor som inte finns i lager skickas din order så snart den är komplett.

 • När kan jag hämta mina varor på ert lager?

  Du kan i kassan välja att hämta din beställning på vårt lager.
  När vi har plockat ihop din beställning meddelar vi dig via mail.

 • Öppetköp - hur kan jag retunera en vara?

  Vi erbjuder öppet köp i 30 dagar, med det menas att du får skicka tillbaka produkten till oss. Men du står för fraktkostnaden.

  • Detta är förutsatt att varan returneras i originalskick och i oskadad originalförpackning. Detta innebär att du har rätt att undersöka varan men inte använda den.

  • Vid öppet köp vill vi att du kontaktar oss först. Ange alltid ordernummer vid kontakt.

louis reingold is the world's best human
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar värdena på vattnet i din trädgårdsdamm, pool eller akvarier för att veta om något är i obalans.

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter.

Genom att mäta vattenvärdena regelbundet, kan du förebygga och korrigera dåliga vattenvärden i tid. För att mäta värdena kan man använda mätstickor eller digitala mätare.

De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret och sedimenteringen.

Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan t.ex. fiskar och växter börjar visa sjukdomssymptom.

Här går vi igenom de olika värden som vattentester presenterar.

pH eller surhet i vattnet:

pH mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 är neutralt.
Om pH värdet är under 7 är det surt och över 7 kallas det alkaliskt. pH värdet i en damm och akvarium varierar normalt mellan något mellan dag/natt.
De här svängningarna beror till en del av ändringar i CO2 (koldioxid halten) som i sin tur beror på t.ex. växterna. Normalt stiger pH värdet på dagen. För att under natten åter falla tillbaka till sitt normala värde.

pH värdet är mycket viktigt för alla levande organismer i dammar och akvarium. Det är inte bara pH värdet i sig självt, utan också hur det samverkar med andra värden och faktorer.

Tolka mätresultat pH:

 • 6,5 – 8,2 Idealiska värden
 • 8,3-9 Acceptabla värden
 • <6,0 Vatten som faller under pH 6 är för surt och behöver rättas till. Det kan göras genom att tillsätta Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond.
 • <5 Måste omedelbart försöka höja pH värdet genom att tillsätta Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet stiger.
 • >8,5 pH värden över 8,5 börjar bli farligt för fiskar och växter. Sänk värdet genom att tillsätta Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet sjunker.
 • >9,5 Ni måste omedelbart försöka sänka pH värdet genom att tillsätta Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet sjunker.

Vid onormala värden kontrollera orsaken. Vid låga pH värden kan det bero på extremt mjukt vatten, mycket torv eller kraftig förruttnelse i vattnet. Höga pH värden är att det finns kalksten i vattnet, kraftig alg tillväxt eller mycket hårt vatten. Ett högt pH värden gör också att relativt ofarligt ammonium (NH4+) går över till det mycket giftigare ammoniak (NH3). Om pH värde går över 8,3 bör du kontrollera ammoniak värdet regelbundet. Idealisk pH värde i en trädgårdsdammar 6,5-8,3

KH värdets roll:

Tillförlitligheten av pH testet kan påverkas om KH värdet är mycket lågt (dålig buffertverkan) Det beror på att de påverkande ämnena (sura och alkaliska) inte finns i tillräcklig mängd för att registreras av pH testen. Om KH värdet är under 4 är det inte säkert att pH värdet visas korrekt av testet. Alla andra tester på remsan är riktiga. Låga KH värden kan resultera i stora svängningar av pH värdet. Vi rekommenderar därför att höja KH värdet till minst 4. Det görs enkelt med Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond. I de flesta fall är det relativt ovanligt med KH under 4 men om du vet att du har mycket mjukt vatten bör det undersökas

Viktigt:

Ska du justera pH värdet, gör det långsamt, en snabb förändringar kan vara skadliga för fiskar och andra organismer.

Justera pH värdet så här:

Det finns produkter för att justera och få ett stabilt pH värde, t.ex.  Pondbalans, Koi Stabil eller OptiPond. De här medlen sänker respektive höjer pH värdet till idealiska förhållanden. De håller därefter pH värdet stabilt.

Hårdhet GH/KH:

Hårdhet för trädgårdsdammar består av både total och karbonathårdhet, båda är viktiga komponenter. Från biologisk synvinkel är totalhårdheten viktigast. Inom rimliga ramar anpassar sig växter och fiskar till skiften av totalhårdheten.
Karbonathårdheten (KH) är mycket viktigt biokemiskt eftersom det direkt påverkar pH och koldioxidhalten (CO2)

GH – Totalhårdheten:

GH är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och påverkar hårdheten. Det kan vara salter av kalcium och magnesium samt olika sulfater, klorider och karbonater. GH styr vad som i dagligt tal kallas att vattnet är hårt eller mjukt. Olika fiskar och växter föredrar mjukt eller hårt vatten. Orsaken till det är att hårdheten påverkar cellmembranen, tillväxt, transporten av olika salter och njurfunktioner hos fiskar samt deras möjligheten att ta upp olika mineraler och spårelement. De idealiska GH värdet i trädgårdsdammar är 7-14°.

KH Karbonathårdhet (Buffertverkan):

KH medverkar till den totala hårdheten (GH) men mäter främst olika salter av karbonater och bikarbonat. Genom förmågan att binda sura ämnen i vattnet är KH värdet viktigt för buffertverkan i vattnet med hänsyn till surheten. Viktigt, att förstå är att KH värdet direkt påverkar vattnets pH och CO2 halt som är viktigt för speciellt växterna. KH värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den biologiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH värdet sjunker under 4° börjar en del fiskar och växter att må dåligt. Det kan faktiskt i extrema fall snabbt leda till fiskdöd p.g.a. att pH värdet då snabbt faller. Nyinredda dammar har oftast ett lågt KH värdet i början. Det idealiska värdet för en bra buffertverkan är mellan i trädgårdsdammar 6° – 14°.

Om KH värdet inte ligger i ovan nämnda intervaller kan Pondbalans, Koi stabil eller OptiPond tillsättas.

Nedbrytning av avfallsämnen och biologisk stabilitet.

I naturen, bryts biologiskt avfall som avfallsprodukter från fiskar och växter inkl. döda organiska ämnen ner och återanvänds. Det fungerar som en kompost där mikroorganismer bryter ned avfallsämnen så det åter kan tas upp i det naturliga kretsloppet.

Avfallsämnena bryts ner till ammonium – nitrit och slutligen till nitrat som växterna och olika bakterier tar upp som näring. Processen underhålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit och nitrat säger oss lite om hur den biologiska jämvikten fungerar. Detta är ett mått på hur din damm eller akvarium i praktiken fungerar.

NO2 Nitrit

Nitrit bildas när syrekrävande bakterier (nitrogena) bryter ner restprodukter från fiskar och växter. Ej uppäten fiskmat m.m. Nitrit är giftigt för fiskar. Andra sorters syrekrävande bakterier har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till det mycket ofarligare nitrat (NO3). Genom att mäta halten av nitrit (NO2) kan du se om det finns tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. De nödvändiga bakterierna är beroende av att syrehalten är god i filtermaterial och pumpar. Ett exempel på problem är filter och pumpar som stängs av någon gång under dygnet. Bakterierna är också känsliga för häftiga pH svängningar. De är också känsliga för olika fiskmediciner, antibiotika och andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. Nitrithalten ska inte överskrida 0,3 mg/liter. Om nitrithalten är för hög är det i det akuta läget nödvändigt att göra stora vattenbyten ibland flera gånger efter varandra. Mät nitrithalten regelbundet och kontrollera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Höga nitrit värden dödar dina fiskar snabbt. För att hindra uppkomsten av nitrit kan du regelbundet tillsätta bakterier för att förbättra nedbrytningen, detta kan göras med Mikro Start, Pond Bomb, Bio Stabil eller BioKick.

Möjliga orsaker till hög nitrithalt (NO2) kan vara:

 • Mycket avfallsämnen i dammen. Kontrollera att du inte har mycket bottensediment liggande – dammsug eller använd en finmaskig håv för att städa.
 • Dammfiskarna får mer mat än de äter upp.
 • Döda fiskar eller andra döda djur.
 • Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier -tillsätt Mikro Start, Pond Bomb, Bio Stabil eller BioKick.
 • Plötsliga förändringar i pH värdet. – kontrollera KH värdet med ett testset.
 • Dåligt eller igensatt filtermaterial -rengör filtermaterialet (dock inte för noggrant)
 • Mediciner har doserats i vattnet och påverkat nedbrytningsbakterierna.
 • Syrebrist i vattnet – stäng aldrig av pumpar och filter på nätterna.
 • Nyinstallerad damm eller akvarium där fiskarna matas för mycket – minska matning och tillsätt nedbrytningsbakterier Mikro Start, Pond Bomb, Bio Stabil eller BioKick.

NO3 Nitrat

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när nitriten omvandlas till nitrat. Nitrat kan nu tas upp av växterna som näring eller så kan det brytas ned i en icke syrekrävande process till kväve (biologiskt filter/växtfilter). I mindre mängder är nitrat ofarligt för fiskar. Om mängden växter är för liten för att ta upp den nitrat som bildas, kan det därför lätt uppstå alger om nitraten inte avlägsnas. En bra regel är att halva dammen skall vara täckt av växter. Överskottsnäringen kan i mindre trädgårdsdammar, minskas genom att du  gör regelbundna delvattenbyten.

En lämplig nivå på nitrathalten är max 25 mg/l vatten för att minska risken för alger. Fiskar tål utan vidare 50-100 mg/l. Om den biologiska processen inte fungerar tillfredsställande kan du minska nitrathalten med regelbundna delvattenbyten. Observera att om du fyller med kranvatten från egen brunn kan det finnas risk för höga nitratvärden om källan ligger på jordbruksmark. Testa därför regelbundet det vatten du tillför dammen.

Orsaken till höga halter av NO3 (Nitrat) kan vara:

 • För många fiskar i förhållande till dammens storlek och filterkapacitet.
 • Inte tillräckligt mycket vattenväxter eller att växterna är i dålig kondition.
 • Regelbundna delvattenbyten har inte genomförts.
 • Dåliga förhållanden för nedbrytningsbakterier.

Åtgärder att vidta om Nitrat halten är för hög:

 • Minska antalet dammfiskar.
 • Ge mindre mat till fiskarna.
 • Plantera mer vattenväxter.
 • Bygga ett biologisktfilter/växtfilter.

Cl2 Klor

I trädgårdsdammar bör det inte finnas något klor, då detta är skadligt för fiskar och växter. Men då kranvatten kan innehålla klor, är det viktigt att kolla klorvärdet vid vattenbyte. En klorhalt på mindre än 0,8 mg/liter är lämplig i trädgårdsdammar.

Vid byte av mycket vatten eller vid fyllning av hela dammen kan det vara lämpligt att mäta klorhalten i kranvattnet som tappas i dammen, för att se om det är höga värden som behöver åtgärdas. Är klorvärdet högt använd Aqua Start som binder klor och på så sätt skyddar fiskarna.

Fosfat (PO4)

Fosfater är ett viktigt näringsämne för alla växter och viktiga för alla levande celler. Fosfater hamnar i dammen via växtdelar och/eller det som finns runt om dammen. En balans mellan tillgången på fosfat och behovet i dammen är viktig för om det blir ett överskott så lever alger gott på fosfat.

Det är alltså bara om det blir för mycket fosfat som växterna inte kan tillgodo göra sig som problem uppstår. Ett önskvärt värde för en trädgårdsdamm är mellan 0,02 och 0,5 mg per liter vatten och absolut inte över 1 mg per liter vatten. Du kan testa dina fosfatvärden med hjälp av detta vattenanalysset.

Behöver du minska dina fosfatvärden hittar du medel för det här.

Vi rekommenderar att du kollar av fosfatvärdet innan du behandlar mot stora angrepp av trådalger. Om fosfatvärdena är höga så hjälper inte alltid ett algmedel då de algerna har mycket näring att leva av och förökar sig snabbare än algmedlet hinner verka.

Online Laboratorium

Vår leverantör Oase har ett verktyg där du kan analysera de resultat du får fram när du testar. Efter att du har fyllt i uppgifterna får du rekommendationer på åtgärder som kan hjälpa dig.

Avslutningsvis – god vattenkvalité = friska växter och fiskar

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Mån - tors
09:30 - 15:00
kontakt@vattenliv.se
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap
Vår webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer här