Om naturdammar

Med en naturdamm menar vi en damm som finns naturligt och fylls på av ett tillflöde från t.ex. en bäck och givetvis av nederbörd. En naturdamm har ingen dammduk vilket gör att rening med hjälp av filter inte fungerar och användningen av vattenpreparat fungerar inte heller eftersom det inte är ett slutet system. Denna typ av dammar kräver mycket växtlighet, cirkulation och syresättning för att hålla en bra vattenkvalité.

Naturdamm, miljöbild

Växterna hjälper till att ta upp näringsämnen från vattnet för att minska tillväxten av alger. Näckrosor och snabbväxande vattenväxter är lämpligast. Genom en luftpump, cirkulationspumpar eller en flytande fontän tillsätts det syre och skapas cirkulation. Väljer du en flytande fontän får du dessutom ett vackert vattenspel att titta på.

Naturdamm, miljöbild

Det naturliga djurlivet kommer oftast fort till en damm. Bygg gärna grundare zoner och slänter ner i vattnet så att mindre djur kan ta sig i och ur. Några stenar som sticker upp som fåglar kan sitta på är också bra.

Har du frågor eller funderingar kring din naturdamm är du välkommen att kontakta oss!

Våra produkter

Produkter och sidor