Bevattningstimers

“Hjärnan” i droppbevattningssystemet är oftast en batteridriven timer, som är ansluten till kranen och låter dig välja tider och varaktighet bevattning. CLABERs batteridrivna vattentimers är extremt tillförlitlig, har en elegant design och erbjuder val mellan olika typer av programmering: med två knappar för att enkelt ställa in körtiden, med en ratt för att välja en av de många bevattningsprogram som redan inprogrammerade, för skräddarsydd bevattning via en eller två utgångar.

Har du frågor om bevattningstimers är det bara att ta kontakt med oss.

2

Våra produkter

Produkter och sidor