Slamborttagare

Medel som hjälper till att byta ner och lösa upp slam som bildas på botten av dammen.

Frågor och funderingar? Kontakta oss.