Medicin

Fisksjukdomar
Fisksjukdomar
Skulle dina fiskar blir sjuka försök ställa diagnos fortast möjligt. Är bara enstaka fiskar angripna bör de behandlas utanför dammen i ett särskilt kärl. Vi rekommenderar att alltid ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig trädgårdsdamm. Fiskar är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta t.ex. dålig vattenkvalité eller häftiga temperatursvängningar. Det är därför viktigt att ofta kontrollera vattnets pH- och nitritvärden. Nya fiskar ska vänjas långsamt till det nya vattnet. För kontroll av vattnets kvalité  finns flera olika testset. Var uppmärksam på om fisken bleknar, fiskarna gnider sig mot botten eller växter, fenorna fälls ihop. Det är ofta tecken på att något är fel. Vi har skrivit mera om detta i vår dammskola om fisksjukdomar. Har du frågor och funderingar på hur du ska behandla dina fiskar är du välkommen att kontakta oss.
För att kunna välja dammfilter, doserar algmedel eller fiskmedicin måste man veta hur mycket vatten dammen rymmer. Här får du tre olika sätta som hjälper dig med detta.

Behandla mot

Fabrikat