Djurskrämmor

Har du fått problem med häger, grannens katt eller andra djur?

Fåglar och katter kan ställa till med stora problem i dammen genom att skada fisk och i värsta fall döda dammens fiskar. Här finns lösningar på dessa problem.

Har du frågor och funderingar så får du gärna kontakta oss.