UVC-enheter och Amalgam

En UVC-enhet är mycket effektiv mot grönt vatten i en trädgårdsdamm, det gröna vattnet beror oftast på svävalger.
UV-ljuset tar död på svävalgerna som då klumpar ihop sig och kan fångas upp och brytas ner av filtret. Med en UVC-enhet får du en permanent lösning mot grönt vatten i trädgårdsdammen.

Är du osäker vilken UVC-enhet du ska välja är du välkommen att läsa mer i vår dammskola eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapacitet utan fisk (m³)

Om du har en trädgårdsdamm helt utan fisk.

Kapacitet utan fisk (m³)

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med ett mindre antal fiskar. Upp till 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Tänk på att fiskarna växer och ibland även blir fler.

Kapacitet lite fisk, ej koi (m³)

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Om du har en trädgårdsdamm med många och/eller större fiskar. Över 50 cm fisk på 1000 liter vatten. Titta även på dessa filter om du har koi i dammen som växer och kräver mer foder.

Kapacitet mycket fisk, koi (m³)

Fabrikat