Proteinskimmer

Fördelar

  • Stabiliserar PH
  • Tar bort missfärgningar
  • Ökar det upplösta syret i vattnet
  • Är inte beroende av bakterier, fungerar så fort pumpen är igång.
  • Ger friskare fiskar på grund av bättre vattenkvalité.

Hur fungerar det?

Principen med en proteinskimmer (kallas även proteinskummare) är följande:
Ytan på en luftbubbla attraherar upplösta ämnen ur vattnet. På grund av bubblornas vidhäftningen binder dom till sig substanser som kemikalier, avfallpartiklar, färgämnen och alger.
Bubblorna skapas med hjälp av en luftpump, som blandar luft med vatten. Luften pumpas ner i botten på cylindern och stiger upp genom och det blir på så sätt lång kontakttid mellan vattnet och luften. Visa modeller även bioringar för att öka tiden som luften kan blandas med vatten. Bioringarna gör också att man får en biologisk effekt av proteinskimmern.
Luften gör att ytspänningen hos vatten ändras kontinuerligt och skapar på så sätt ett tjock skum.
Detta skum separeras från den klarerade vattnet av en perforerad kon och lämna skimmern via en separat utgång utgångar.
Lösta ämnen som; fosfater, ammoniak, humussyror, färgämnen, proteiner och ett antal tungmetaller, filtreras på så sätt ur vattnet och
separeras tillsammans med skummet.
Utvinning av lösta ämnen är inte möjligt med vanliga filter. Men proteinskimmern löser det som man annars hade fått använda kemikalier till.

Våra produkter

Produkter och sidor